VZDUCH-VZDUCH

Celý systém sa skladá z jednej vonkajšej jednotky, ktorá odčerpáva energiu z vonkajšieho vzduchu a niekoľkých vnútorných jednotiek, ktoré vyfukujú teplý alebo chladný vzduch podľa požiadavky majiteľa.

 Celý systém sa skladá z jednej vonkajšej jednotky, ktorá odčerpáva energiu z vonkajšieho vzduchu a niekoľkých vnútorných jednotiek, ktoré vyfukujú teplý alebo chladný vzduch podľa požiadavky majiteľa.

Na rozdiel od elektrických radiátorov tepelné čerpadlá elektrickú energiu nepremieňajú priamo na teplo. Sú to zariadenia, ktoré pomocou moderných technológií prečerpávajú tepelnú energiu z vonkajšieho prostredia do interiéru. Elektrickú energiu využívajú len na pohon kompresoru. Tepelné čerpadlá sa pokladajú za jeden z najefektívnejších zdrojov vykurovania:

vzduch-vzduch

- Pri spotrebe zhruba 1kW elektriky dokážu vyprodukovať do interiéru až 5 kW tepla.

- Na 1kW tepla potrebujete je len 20 % energie voči elektrickému ohrevu.

- Tepelné čerpadlo spotrebuje na kúrenie 4 - 5 krát menej energie ako bežné elektrické vykurovacie telesá.

PREČO SA OPLATÍ VYKUROVAŤ KLIMATIZÁCIOU?

PREČO SA OPLATÍ VYKUROVAŤ KLIMATIZÁCIOU?


Preukázateľná ekonomická výhodnosť

Klimatizácia je vlastne tepelné čerpadlo vzduch – vzduch ktoré odoberá teplo z vonkajšieho prostredia a odovzdá ho v budove do okolitého vzduchu pomocou vnútornej jednotky .

Rýchlý efekt zakúrenia pocítete už za pár minút po spustení klimatizačnej jednotky. Takáto distribúcia tepla je obzvášť vhodná do priestorov s prerušovanou prevádzkou. Moderné klimatizačné zariadenia Mitsubishi Electric dosahujú koeficient účinnosti COP až 5,5. Z praktického hľadiska to znamená, že z 1 kW dodanej elektrickej energie sú schopné vyrobiť až 5,5 kW tepla. Pri bežnom elektrickom vykurovaní je pomer príkonu a výkonu 1:1 , to znamená, že vykurovanie klimatizáciou je až 5,5 krát lacnejšie ako priame elektrické vykurovanie. V porovnaní s plynom je vykurovanie s klimatizáciou priemerne o 40 % lacnejšie. Okrem ekonomickej výhody vo vykurovaní poskytujú štandardne aj možnosť chladenia. Z investičného hľadiska máme jedným systémom y vyriešené vykurovanie a chladenie daného priestoru, čo má pre budúcich investorov veľmi prijateľné vstupné náklady a veľmi efektívnu a dynamickú prevádzku.

 

Prihlásenie