Servis

Pravidelný a odborný servis je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky klimatizačného zariadenia.

Pravidelný a odborný servis je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky klimatizačného zariadenia.

Servis klimatizácie je nevyhnutnosťou pre bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť klimatizácie. Pravidelnou údržbou predchádzate poruchám.

Servisná prehliadka zahŕňa:

 • kontrola filtrov čerpadla kondenzu
 • čistenie vnútornej i vonkajšej jednotky
 • čistenie a dezinfekcia filtra vnútornej jednotky
 • kontrola elektrickej časti vnútornej jednotky
 • kontrola ventilátora a žalúzie
 • čistenie a dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky
 • prečistenie kondenzátora vonkajšej jednotky
 • skontrolovanie množstva chladiva
 • meranie tlaku v systéme a kontrola trojcestného ventilu
 • skontrolovanie ventilátora vonkajšej jednotky
 • diagnostika prípadnej poruchy, navrhnutie riešenia na jej opravy

 

V prípade záujmu nás kontaktujte tu.

Prihlásenie