Späť

Ventilácia a Covid-19

V poslednej dobe sa vďaka COVID-19 venuje ventilácii veľká pozornosť. Bolo publikovaných mnoho rôznych štúdií o šírení vírusu vo vzduchu. Vďaka najnovším poznatkom aktualizujeme pokyny pre spôsob vetrania. Nezmeneným odporúčaním ostáva, aby sa čo najviac vetralo a dodával sa do interiéru maximálny prúd čerstvého vzduchu z exteriéru.

Ventilácia a Covid-19

Najčastejšie otázky:

V poslednej dobe sa vďaka COVID-19 venuje ventilácii veľká pozornosť. Bolo
publikovaných mnoho rôznych štúdií o šírení vírusu vo vzduchu. Vďaka
najnovším poznatkom aktualizujeme pokyny pre spôsob vetrania.
Nezmeneným odporúčaním ostáva, aby sa čo najviac vetralo a dodával sa do
interiéru maximálny prúd čerstvého vzduchu z exteriéru.


Rôzne typy ventilačných systémov
Je potrebné si uvedomiť, že existuje veľa rôznych typov ventilačných systémov, z
ktorých každý má svoje vlastné špecifiká a s tým spojené možné riziko šírenia vírusov.
Posledné správy o možnom rozšírení koronavírusu prostredníctvom ventilácie sa týkajú
hlavne väčších systémov používaných vo verejných budovách. Môže ísť o väčšie
kancelárske prietory, opatrovateľské ústavy alebo budovy, v ktorých sa nachádza väčšie
množstvo ľudí z rôznych domácností, trávia spolu dlhší čas a v týchto budovách sa
používa systém recirkulácie vzduchu. V takýchto prípadoch môže existovať riziko
rozšírenia vírusu cez ventilačný systém.

Odporúčania pre byty a rodinné domy: vetrajte čo najviac
V prípade bytu alebo rodinného domu ide iba o jednu domácnosť; rodinu alebo skupinu
ľudí. Samozrejme existuje značné riziko, že sa títo ľudia navzájom infikujú, ale
ventilačný systém toto riziko nezvyšuje. Je to preto, že väčšina bytových systémov
nepoužíva recirkuláciu a dodáva iba čerstvý vzduch a odvádza z interiéru znehodnotený
vzduch. Intenzívne vetranie skutočne znižuje riziko kontaminácie, pretože vzduch v
interiéri sa vo väčšej miere riedi čistým vonkajším vzduchom a zároveň sa odvádza
opotrebovaný vzduch.

Používajte v čo najväčšom množstve vonkajší vzduch
Existujú však i vetracie systémy v obytných budovách, ktoré čiastočne využívajú
recirkuláciu, napríklad systémy na ohrev vzduchu. Opäť platí, že v prípade obydlí sa
jedná o obyvateľov jednej domácnosti, u ktorej je riziko, že sa navzájom infikujú
priamym alebo nepriamym kontaktom, omnoho väčšie ako riziko, že k infekcii dôjde
prostredníctvom ventilačného systému. Pri verejných budovách, ako sú kiná alebo
plavecké bazény, dodržiavame rovnaké pravidlá vetrania a odporúčame privádzať čo
najviac čerstvého vzduchu a obmedziť recirkuláciu. To znamená, že vo všetkých
prípadoch odporúčame minimalizovať recirkuláciu a čo najviac využívať vonkajší
vzduch.

Nižšie odpovieme na väčšinu často kladených otázok. Naša rada pre všetky typy vetracích
systémov je: čo najviac vetrať a zabrániť recirkulácii alebo ju minimalizovať.

Môžu aerosóly umožniť prenikať vírusom ventilačnými systémami?
V poslednej dobe sa pozornosť venovala aerosólom ako potenciálnym prenášačom
vírusu. Aerosóly sú malé prachové častice alebo kvapky vlhkosti, ktoré sú dostatočne
ľahké na to, aby sa vznášali vo vzduchu. Aj keď vedci tvrdia, že je nepochybné, ako
aerosóly skutočne prispeli k rozšíreniu koronavírusu, chceli by sme si byť istí. Aby ste
obmedzili šírenie aerosólov, odporúčame v čo najväčšej miere vetrať, aby sa znížila
koncentrácia aerosólov alebo aby sa odstránili.


Mám vypnúť rekuperačnú jednotku (Renovent, Flair, Air 70) kvôli koronavírusu?
V žiadnom prípade nie. Naopak, odporúča sa čo najviac vetrať. Pri vetraní čistíte vzduch
odstránením opotrebovaného vnútorného vzduchu a jeho nahradením čerstvým
vzduchom zvonku. Vonkajší vzduch neobsahuje žiadne vírusy. Zvýšená ventilácia
znamená, že sa odstraňuje viac opotrebovaného vzduchu a znečistený vnútorný vzduch
sa riedi čistým vonkajším vzduchom. To znižuje riziko prenosu vírusu vzduchom
aerosólmi.

Mám počas koronakrízy vymieňať filtre ventilačnej jednotky častejšie?
Vetracie systémy s núteným prívodom vonkajšieho vzduchu, ako sú systémy riadeného
vetrania s rekuperáciou, privádzajú vonkajší vzduch do domácnosti cez filter. Tento
filter zabraňuje vniknutiu prachu z domu zvonku. Vonkajší vzduch neobsahuje vírusy,
takže nie je dôvod častejšie vymieňať filter. Rekuperačná jednotka obsahuje dva filtre.
Filter na výstupe chráni zariadenie pred znečistením a prachom z domácnosti z
vnútorného vzduchu. Ak vnútorný vzduch obsahuje vírusové častice, budú odvetrané
alebo sa zachytia na filtri, ale nepredstavujú žiadne riziko kontaminácie. To znamená, že
filtre v rekuperačnej jednotke nemajú pozitívny ani negatívny vplyv na šírenie
koronavírusu a nie je potrebné ich častejšie vymieňať.

Môže sa koronavírus usadiť vo filtri ventilačných jednotiek?
Vírusy sú schopné množiť sa iba u človeka alebo zvieraťa. Vírusy, ktoré skončia vo filtri,
zostanú tam iba krátko predtým, ako zahynú, takže filter nebude nikdy zdrojom šírenia
vírusu.

Sú k dispozícii filtre, ktoré ničia vírusy / baktérie, alebo existujú filtre, ktoré vírusy
eliminujú?
Vyvinuli sme filtračnú metódu pre naše ventilačné systémy na zachytávanie najmenších
prachových častíc, Pure Induct. Čistička vzduchu Pure Induct sa umiestni na prívode
vzduchu do domácnosti a filtruje privádzaný vonkajší vzduch. Všetky jemné častice i
vírusy budú zo vzduchu odfiltrované. Odporúčame však Pure Induct na filtrovanie
napríklad jemného a ultrajemného prachu a peľu, aby sa zabránilo sennej nádche, a nie
na filtrovanie vírusov, pretože vonkajší vzduch vírusy neobsahuje.

Nesie systém riadeného vetrania riziko rozšírenia koronavírusu a vzťahuje sa to na
všetky typy systémov?
Naopak, riziko je znížené, pretože intenzívnejšie vetranie má pozitívny účinok. Vírusy
nachádzajúce sa v kvapkách vlhkosti alebo aerosóloch sa riedia dodávaným čerstvým
vzduchom a nakoniec sú odvádzané spolu s odpadovým vzduchom. Odporúča sa vetrať
čo najviac.

Zvyšuje systém riadeného vetrania riziko prenosu ochorenia covid a platí to pre všetky
typy systémov?
V médiách sa diskutuje o niekoľkých typoch výmenníkov tepla. Diskutovalo sa o
možnom prenose vírusu pomocou výmenníkov rotačného typu. Brink tento typ
výmenníka tepla nepoužíva. V doskových výmenníkoch Brink sú privádzaný vzduch a
odpadový vzduch od seba navzájom na 100% oddelené.

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať. Naše odpovede sú prevzaté z usmernení
a odporúčaní RIVM, Holandského národného inštitútu verejného zdravia a životného
prostredia. Odporúčame pravidelne vyhľadávať najaktuálnejšie informácie na webových
stránkach uvedeného inštitútu alebo miestneho orgánu.
Brink Climate Systems, B.V.

 

Zdroj:
REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
RIVM Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(Ministerstvo zdravotníctva a životného prostredia, Holandsko)

Katalóg

Prihlásenie