Montáž

Montáž zariadení realizujú naši technici s dlhoročnou praxou a odbornými skúsenosťami

Montáž zariadení realizujú naši technici s dlhoročnou praxou a odbornými skúsenosťami

Montážni technici sú preškolení výrobcami zariadení, ktoré ponúkame pre svojich zákazníkov.

Podmienky montáže, termín, ceny sú dojednané v rámci obhliadky u zákazníka.

Montážni technici okrem výkonu montáže zabezpečujú spustenie a krátku inštruktáž o obsluhe zariadenia pre zákazníka.

Montážni technici sa riadia internými pravidlami a postupmi pre montáž zariadení, starostlivosť o prostredie montáže a etickým kódexom našej spoločnosti.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte tu.

Prihlásenie