Často kladené otázky

Ako vieme preukázať zdravotnú nezávadnosť pre človeka?

Do zmesi vonnej kompozície sme pridali komponent, ktorý už vo svojom základe nevykazuje v koncentrácii, ktorú sme použili žiadnu zdravotnú závadnosť, práve naopak dlhé roky sa používa v dermatológii, pri liečbe pľúcnych ochorení a v medicíne ako liečivý prvok.

Ako vieme zabezpečiť, že bude rovnomerne vydezinfikovaný celý priestor?

Vonná zložka je použitá ako nosič pevnej látky, ktorému je udelená kinetická energia a po jeho difundovaní do priestoru stráca časť tejto látky svoju kinetickú energiu a pomocou gravitácie klesá na povrchy a časť ostáva vo forme aerosólu. Nosič sa odparí a prichádza k následnej sublimácii pevnej látky a pomocou prirodzeného prúdenia vzduchu sa látka dostane všade. Čiastočky dezinfekčného prvku sú pre dennú verziu maličké a po vyfúknutí difuzérom sa rovnomerne rozptýlia do celého priestoru. Čiastočky pre verziu bez ľudí obsahujú nano častice oxidov kovov, ktoré sú ľahučké a samé sa rovnomerne rozptýlia v priestore.

Na aké patogény funguje dezinfekčný prvok a ako ?

Funguje dezinfekčný prvok aj na koronavírus ?

Ako funguje nano technológia ?

Oba použité dezinfekčné prvky narúšajú integritu patogénov ako sú baktérie, plesne a vírusy.

Oba použité dezinfekčné prvky zabíjajú:

  • baktérie ( preukázané na staphylococus aureus)
  • vírusy ( preukázane na retroviridae, coronaviridae, influenza vírus A).
  • vláknité mikroskopické huby ( aspergillus niger ).

Nanočastice sa prilepia k povrchovej membráne patogénov, čím im zablokujú prívod kyslíka a spôsobia ich apoptózu. Nanočastice sú dostatočne malé a prenikajú do patogénov, rozkladajú dôležité proteíny ( aj RNA a DNA) a tým spôsobia zastavenie reprodukcie a usmrtia patogén.

Majú vdýchnuté čiastočky dezinfekčného prvku nejaký vplyv na sliznice ľudí resp. zvierat ?

Pri použití v dennej verzii nemajú. Použitá koncentrácia neprekračuje expozičný limit určený na príslušných KBÚ schválených v REACH a ECHA a NTIC SR. Pri použití nano- materiálov v zmysle nariadenia EU č 528/2012, schválenie účinnej látky na biocídne použitie sa nevzťahuje na nano-materiál a OECD a spoločné výskumné centrum EK deklarujú, že sú bezpečné.

Prihlásenie